Zabrudzenia atmosferyczne

Czyszczenie i mycie elewacji z zabrudzeń atmosferycznych, okopceń i pyłów

Mchy, porosty i grzyby

Czyszczenie i mycie elewacji z zabrudzeń organicznych – mchów, porostów i grzybów

Graffiti

Czyszczenie i mycie elewacji z napisów i rysunków graffiti

Osady i zacieki

Czyszczenie i mycie elewacji z osadów i zacieków mineralnych oraz rdzy

Powłoki malarskie

Czyszczenie i mycie elewacji z powłok malarskich na murze i ścianach drewnianych

Zanieczyszczenia ropopochodne

Czyszczenie i mycie elewacji z bituminów (smół, asfaltów, żywic)

Metody czyszczenia

Stosujemy najbardziej skuteczne metody, dzięki którym jesteśmy w stanie usunąć każde zabrudzenie!